Bankacılık ve Sigortacılık Programı

Öğrenci Kazanımları

Öğrenci Kazanımları

Bankacılık Sigortacılık Ön Lisans Programı başlıca öğrenci kazanımları;
  • Bankacılık ve sigortacılık sektöründeki fonksiyonel alanlarda yeterli bilgi ve beceriye sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
  • Bankacılık ve Sigortacılık konularında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme becerisine sahiptir.
  • Bankacılık ve Sigortacılık ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirler, bunları etkin kullanabilme becerisine sahiptir.
  • Bankacılık ve Sigortacılığın gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilir.
  • Bankacılık ve Sigortacılık sektöründeki uygulamalarda çözüm üretebilme, ekip içinde veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisine sahiptir.
  • Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahiptir.
  • Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim tekniklerine hakimdir; Bankacılık ve Sigortacılık sektöründeki yenilikleri takip edebilecek düzeyde, CEFR A2 seviyesinde İngilizce bilgisine sahiptir.
  • Bankacılık ve Sigortacılık alanlarında yenilikleri takip eder, değişime ve kendini sürekli yenilemeye açıktır.
  • Tarihi değerlere saygılı, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
  • Bireysel ve profesyonel etik anlayışına ve sosyal sorumluluk bilincine sahiptir.

Sosyal Medya